Camera Global Không Dây Chính Hãng Việt Nam – Kết Nối WiFi, Quay 360 độ