Khuyến mãi lắp đặt Truyền Hình Cáp Việt Nam Vtvcab tháng 4/2019