Ký sự Âm vang Điện Biên Phủ: Tập 8 – Mở màn chiến dịch