Lắp đặt camera tại An Bình City – 232 Phạm Văn Đồng