Lắp đặt camera tại khu đô thị Xa La, Quận Hà Đông – Hotline 0903721333