Lắp đặt camera tại phố Chính Kinh, Thanh Xuân – Hotline 090 3721 333