Lắp đặt camera tại phố Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội