Lắp mạng Vtvcab làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông