Tặng tới 6 tháng miễn phí dịch vụ của Vtvcab tại TP Hồ Chí Minh