Truyền hình cáp Việt Nam – Vtvcab khuyến mại tháng 8